ArcenLauncher
SEN DE ARCENLAUNCHER İNDİR VE 351 KİŞİYE KATIL!

Menü

Skript Tanıtımı Duyuru Skripti - Menülü artık daha kolay!

zDağhan

Çok pahalısın ulan mutluluk.

forum-logo.png

Selam Forum Halkı

Bu skript ile duyurularınızı kayıt edebilirsiniz hemde istediğiniz kişiye veya
herkese bu menü sayesinde duyuruyu gönderebilirsiniz.

BvlynL.png

/gelismisduyuru hazırla
komudunu kullandıktan sonra sohbete kaydedeceğiniz duyuruyu yazın.


/gelismisduyuru yap
komudu ile belirlediğiniz kişiye veya herkese kayıt ettiğiniz duyuruyu gönderebilirsiniz.


BvlynL.png


duyuru1.png

duyuru2.png

duyuru3.png


BvlynL.png

Kod:
command /gelismisduyuru <text> [<player>]:
  trigger:
    if arg 1 is "yap":
      if {d} is set:
        if arg 2 is set:
          send "&6%player% &badlı yetkilinin sana duyurusu var: %{d}%" to arg-2
        open virtual chest with size 6 named "    &cGelişmiş Duyuru Sistemi" to player
        set {_n} to -1
        set {_players::*} to all players 
        loop all players:
          if loop-player isn't "%player%":
            make gui slot {_n} of player with loop-player's skull named "&b%loop-player%" with lore "&cAnlık duyurunuz: %{d}% || &a&lTIKLA!" to run player command "gelismisduyuru yap %loop-player%"
            make gui slot 48 of player with diamond named "&bHerkese Duyur" with lore "&cAnlık duyurunuz: %{d}% || &a&lTIKLA!" to run:
              send "&6%player% &badlı yetkilinin tüm sunucuya bir duyurusu var: %{d}%" to all players
            make gui slot 50 of player with paper named "&bAnlık Duyurunuz" with lore " %{d}%"
      else:
        send "&cHenüz bir yazı kaydedilmemiş! Kayıt etmek için &7/gelismisduyuru hazırla &ckomudunu kullanın!" to player
    if arg-1 is "hazirla" or "hazırla":
      set {duyuru.%player%} to true
      send "&aDuyurunuzu hazırlamak için &f20 saniye &asüreniz var!" to player
      wait 5 seconds
      if {duyuru.%player%} is false:
        stop
      wait 5 seconds
      if {duyuru.%player%} is false:
        stop
      wait 5 seconds
      if {duyuru.%player%} is false:
        stop
      wait 5 seconds
      if {duyuru.%player%} is false:
        stop
      set {duyuru.%player%} to false
      send "&cSüre bitmiştir." to player
    if arg-1 is not "hazirla" or "hazırla" or "yap":
      send "&a/gelismisduyuru yap/hazırla &ckomudunu kullanarak sistemi kullanabilirsin!" to player
  
on chat:
  if {duyuru.%player%} is true:
    cancel event
    set {d} to message
    set {duyuru.%player%} to false
    send "&aDuyuru başarıyla ayarlandı!" to player
    stop
BvlynL.png

 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt